Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

 • mapy do celów projektowych
 • mapy do celów planistycznych

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

 • tyczenie osi konstrukcyjnych
 • wytyczenia sieci, przyłączy
 • pomiary realizacyjne
 • inwentaryzacje powykonawcze obiektów
 • pomiary objętości mas ziemnych

Podziały nieruchomości i inne opracowania geodezyjno-prawne

 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • mapy do celów prawnych
 • wznowienia znaków granicznych
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podziały nieruchomości

Nietypowe pomiary inżynieryjne

 • badanie pionowości budowli wysmukłych
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli i konstrukcji
 • inne